xatakar

xatakar
sif. <ər. xəta və fars. . . . kar> Gözlənilmədən xata törədən, xata törədə bilən, əlindən xata gələ bilən, zərərli, qorxulu, xain. Xatakar adam. – Kürən at xatakar z. olar ha. . – deyə, Nadir nəyə isə eyham atdı. B. T.. // məc. Qorxulu, təhlükəli, xətərli. <Fatehzadə:> Xatakar yerdir. Sualtı qaya o qədər çoxdur ki, orada balaca qayıqla da üzmək olmur. M. Süleymanov. // İs. mənasında. Məni bu xatakarın əlindən qurtar.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nədərət — I (Gəncə, Qazax) 1. xatakar (Qazax); – Nə nədərət adamsan (Qazax) 2. tutağan (itə aiddir) (Gəncə). – Bir nədərət itim var (Gəncə) II (Qazax) həddindən çox. – Biyil bizim yerdə nədərət taxıl pitif …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • noxsant — (Gəncə) xatakar. – Qulu noxsant adamdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xətakar — ə. və f. 1) yanlış iş görən, səhv edən; 2) müqəssir, günahkar; 3) xatakar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əhl — ə. 1) sakin, yaşayan; 2) sahib, malik; 3) sözəbaxan, deyilənə qulaq asan. Əhli Allah dindar; əhli beyt peyğəmbərin ailə üzvləri; nəsli; əhli bəsirət zəkalı, gözüaçıq; əhli cəhan dünyada yaşayanlar; əhli cəhl cəhalətdə olan; nadanlar; əhli cənnət… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eyham — is. <ər.> İkimənalı, üstüörtülü söz və ya ifadə; işarə. Bir otaqda oturuban biz ilən; Könlümü aldığın şirin söz ilən; Gah eyham, işarə, gah göz qaş ilən; Gah həzin güftguyun istərəm. Q. Z.. Həsən ağanın rəngi dəyişir: – Nə demək istəyirsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — 1. 1. sual əvəz. Bu və ya digər əşyanı, vəziyyəti, halı, hadisəni müəyyənləşdirmək üçün sual məqamında işlədilir. Nə dedin? Nə olan işdir? Nə olub? Bu nə evdir? 2. əvəz. Təsdiq bildirən feillərə inkarlıq mənası verir. <Uğur:> Səndən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şər — 1. is. <ər.> 1. Pislik, yamanlıq, fənalıq, pis iş. Xeyir və şər. – Şər deməsən, xeyir gəlməz. (Ata. sözü). Dünyanın gərdişindən; Təng oldum hər işindən; Mərdin başı qal çəkir; Namərdin şər işindən. (Bayatı). Bəxtəvər başına sənin, ey rəqib; …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şərəşur(ə) — sif. <fars.> dan. Hərəkətləri düz olmayan, cəncəl, xatakar, davaaxtaran. Şərəşur adam. – <Qara xan Koroğluya:> Sən, deyəsən, şərəşurə adamsan. «Koroğlu» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatakün — sif. <ər. xəta və fars. kün> bax xatakar. <İbrahim bəy:> Bir Kərbəlayı Qulam var, əlləm qəlləm, xatakün, nadürüst, hacını yaman dolaşdırıb. N. V.. <Yarməmməd Salmana:> Kimin olacaq, dostun Şirzadın! Belə xatakün hələ dünyavü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”